Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšana ar pārbaudi apvidū pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesnieguma, ja šo datu atšķirība no situācijas apvidū pārsniedz normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto pieļaujamo novirzi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus;

• Pasts - iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētas Valsts meža dienesta mežniecības adresi;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Maksa par pakalpojumu
Maksa par pakalpojumu noteikta Ministru kabineta 2016. gada 21.jūnija noteikumu Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 1.punktā.

Samaksu par pakalpojumu var veikt norēķinoties ar maksājuma karti Valsts meža dienesta struktūrvienībās vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts meža dienests
Reģistrācijas Nr. 90000057795
Konta Nr. LV71TREL2160362011000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Datu precizēšana Meža valsts reģistrā
Pēc pakalpojuma apmaksas tiek veiktas izmaiņas Meža valsts reģistrā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus