Iesniegums Ārstniecības riska fondam
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ārstniecības riska fonda mērķis ir sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā, ja viņa dzīvībai vai veselībai nodarīts kaitējums (arī morālais kaitējums), kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā.

Atlīdzību pacientam izmaksā no 2014. gada 1. maija par kaitējumu, kas nodarīts pacientam pēc 2013. gada 25. oktobra.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona vai fiziskas personas pārstāvis:
- viens no bērna vecākiem, ja pacients ir nepilngadīgs.
- pilnvarotais pārstāvis.
- pacienta mantinieks, ja pacients ir miris.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
264
Termiņš:
Atlīdzības prasījumu par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par ārstniecības izdevumu atlīdzināšanu izskata un lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā pēc atlīdzības prasījuma iesniegšanas. Ja ir nepieciešama papildu informācija, termiņu pagarina līdz vienam gadam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Ārstniecības izdevumu deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1