Izziņa par naftas produktu iegādi izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu izziņu par naftas produktu iegādi izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, lai nodrošinātu nodokļu maksātajam iespēju izmantot paredzēto samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa naftas produktiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs, kas naftas produktus izmanto likuma „Par akcīzes nodokli” 18.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajam mērķim – ķīmiskās apstrādes procesā pievienot koksam, ko izmanto par kurināmo.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskai apstrādei, lietotājs iesniedz iesniegumu saskaņā ar MK 31.07.2007. noteikumu Nr.525 13.pielikumu.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1) tās tehnoloģiskās iekārtas tehniskās pases kopiju, kura ķīmiskās apstrādes procesā nodrošina naftas produktu pievienošanu koksam;
2) informāciju par tehnoloģisko iekārtu, kura ķīmiskās apstrādes procesā nodrošina naftas produktu pievienošanu koksam (iekārtas veids, jauda, maksimālais darbināšanas laiks pārskata periodā, iepriekšējā laikposmā izlietoto naftas produktu daudzums (litros);
3) ķīmiskās apstrādes procesa tehnoloģisko aprakstu, ietverot ziņas par nepieciešamo naftas produktu daudzumu vienas vienības saražošanai;
4) naftas produktu kopējā daudzuma (litros) aprēķinu noteiktā laikposmā, bet ne vairāk par gadā patērējamo daudzumu;
5) dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo;
6) dokumentus, kas apliecina iesniegumā minēto tvertņu tilpumu;
7) ja skaitītājs, kas nodrošina naftas produktu summāro un neanulējamu uzskaiti, nav oriģināla attiecīgās naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, bet ir uzstādīts atsevišķi, – skaitītāja tehniskās pases kopiju.

Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
Elektroniski:
- ​​izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu  (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi –   Iesniegums naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei  saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai);
- parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.
Papīra formātā:
- iesniedzot personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
- nosūtot pa pastu uz adresi Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izziņu izsniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, izziņu izsniedz papīra formā, nosūtot uz lietotāja juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978