Izziņa par naftas produktu iegādi izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu izziņu par naftas produktu iegādi izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, lai nodrošinātu nodokļu maksātajam iespēju izmantot paredzēto samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa naftas produktiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs, kas naftas produktus izmanto likuma „Par akcīzes nodokli” 18.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajam mērķim – ķīmiskās apstrādes procesā pievienot koksam, ko izmanto par kurināmo.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija