Izziņa par naftas produktu iegādi izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu izziņu par naftas produktu iegādi izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, lai nodrošinātu nodokļu maksātajam iespēju izmantot paredzēto samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa naftas produktiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs, kas naftas produktus izmanto likuma „Par akcīzes nodokli” 18.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajam mērķim – ķīmiskās apstrādes procesā pievienot koksam, ko izmanto par kurināmo.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VID ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, attiecīgu iesniegumu iesniedzot VID Talejas ielā 1, Rīgā vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, vai VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts ieņēmumu dienests
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.10.2021