Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās)
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu izziņu par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs, kas izmanto naftas produktus, kuriem piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvo no nodokļa, kurus piegādā un izmanto atbilstoši likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās” 3.panta  devītajai daļai.
Termiņš:
Standartlaiks – 1 nedēļa.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
- elektroniski, ​​izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/- Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi – Iesniegums izziņas par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās konomiskajās zonās) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai);
- klātienē VID Klientu apkalpošanas centrā ((skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
- nosūtot pa pastu uz adresi Talejas 1, Rīga, LV-1978.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
- teritorijas (kur notiek darbība) plānu, kuru apstiprinājusi brīvostas pārvalde vai zonas pārvalde;
- apliecinājumu par stacionāro iekārtu, celtni un tamlīdzīgu objektu, iekārtu, kura tiek izmantota celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā, tehniku, kas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem un tiek izmantota tikai brīvās zonas teritorijā, kurā tiks izmantoti iezīmētie (marķētie) naftas produkti;
- izmantojamās iekārtas vai tehnikas dokumentāciju;
- ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā:
1) dokumentus, kuri apliecina, ka iesniegumā minētās tvertnes ir aprīkotas ar skaitītāju, kas nodrošina iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
2) un iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, - dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
3) un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi, - skaitītāja tehniskās pases kopiju;
- dokumentus, kas apliecina iesniegumā minēto tvertņu tilpumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izziņu izsniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, izziņu izsniedz papīra formā, nosūtot uz lietotāja juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978