Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekli iekļauj Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā tikai tad, ja tas ir drošs cilvēku un dzīvnieku veselībai, videi un ir pietiekami efektīvs augiem vai augu produktiem kaitīgo organismu ierobežošanā.
Pētījumi un eksperimenti jeb efektivitātes izmēģinājumi tiek veikti kultūraugos, lai pirms augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas noskaidrotu tā efektivitāti kaitīgo organismu ierobežošanā. Šie izmēģinājumi jāveic apstākļos, kas atbilst praksē sastopamiem klimatiskajiem un agronomiskajiem kultūraugu audzēšanas apstākļiem.
Lai varētu veikt izmēģinājumus ar nereģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem, ir jāsaņem atļauja.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
• Nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona
• Zinātniskā institūcija, kas plāno izpētes ietvaros izmantot nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - vismaz vienu mēnesi pirms izmēģinājuma ierīkošanas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemta visa novērtējuma sagatavošanai nepieciešamā informācija
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem