Izziņa par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus (fiziskām personām)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu izziņu par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus (fiziskām personām).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas iegādājas eļļas atkritumus izmantošanai apkurē.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Veidlapu var iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas –   Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi –   Iesniegums izziņas par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai).

Iesniegumu jāiesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 2.pielikumu.
Iesniegumam pievieno:
- attiecīgās sadedzināšanas iekārtas, elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai kombinētās iekārtas, kas ražo elektroenerģiju un siltumu (turpmāk – sadedzināšanas iekārta), tehniskās pases kopiju ar norādi par iekārtas jaudu;
- dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;
- ziņas par zemāko sadegšanas siltumu (kJ/kg) un blīvumu (kg/l), ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu izziņu eļļas atkritumu iegādei;
- nepieciešamā iezīmēto (marķēto) naftas produktu veida daudzuma aprēķinu, kurš veikts, izmantojot Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 55.punktā minētās metodes un 50.1. un 50.2.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas;
- uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;
- skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;
-ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā:
1) dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
2) un iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, – dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
3) un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi - skaitītāja tehniskās pases kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izziņu izsniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, izziņu izsniedz papīra formā, nosūtot uz lietotāja juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978