Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (juridiskām personām)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniegums (juridiskām personām), lai saņemtu izziņu par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus  ar samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa   izmantošanai siltuma ieguvei apkurē vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā, vai elektroenerģijas ražošanai, vai izmantošanai kombinētajās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Standartlaiks – 1 nedēļa.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VID ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, attiecīgu iesniegumu iesniedzot VID Talejas ielā 1, Rīgā vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, vai VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.03.2021