Pieteikuma iesniegšana piekrišanai paternitātes atzīšanai
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Piekrišana paternitātes atzīšanai (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Piekrišana paternitātes atzīšanai, ja bērna māte ir mirusi vai nav zināma viņas atrašanās vieta.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valmieras bāriņtiesai adresētu iesniegumu var iesniegt klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karte) vai elektroniski, portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras bāriņtiesa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atzinumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus