Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums www.latvija.lv

Klātienē pašvaldības administrācijā vai pagasta pārvaldē uzrādot:
• Latvijā derīgs personu apliecinošs dokumentu (pase vai personas apliecība); pilnvarotai personai – pilnvara;
• Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;
• Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ķoņu pagasta pārvalde
Naukšēnu novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
www.latvija.lv pakalpojums ir bezmaksas.
Klātienē saskaņā ar LR MK 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.
Maksāt var klātienē  skaidrā naudā.

Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā /uzrādot attiecīgo statusu vai faktu apliecinošo dokumentu/ :
politiski represētās personas,
reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu,
invalīdi,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu,
personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ķoņu pagasta pārvalde
Naukšēnu novada pašvaldība
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasītā pakalpojuma saņemšana - izdrukātās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas parakstīšana un izziņas saņemšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ķoņu pagasta pārvalde
Naukšēnu novada pašvaldība