Atļauja par uzņēmumu ienākuma nodokļa nepiemērošanu darījumiem ar beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļa maksātājs var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu–pieprasījumu par uzņēmumu ienākuma nodokļa nepiemērošanu darījumiem ar personām beznodokļu vai zemu nodokļu valstīs vai teritorijās ar pamatojumu, ka minētie maksājumi netika izdarīti, lai samazinātu maksātāja apliekamo ienākumu un nemaksātu vai samazinātu Latvijā maksājamos nodokļus.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, kurš veic maksājumu personām zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.677 4.pielikumu "Iesniegums–pieprasījums par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta sestās daļas nepiemērošanu”.
Iesniegumu - pieprasījumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā vai nosūtot pa pastu Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts ieņēmumu dienests Iesniegumu-pieprasījumu izskata un atļauju neieturēt nodokli (vai atteikumu) papīra vai elektroniskā formā izsniedz mēneša laikā pēc minētā iesnieguma  iesniegšanas.
Nodokļa maksātājs tikai pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiskas (papīra vai elektroniskā formā) atļaujas saņemšanas ir tiesīgs neieturēt nodokli no atļaujā norādītajiem maksājumiem vai no maksājumiem par atļaujā minēto darījumu izpildi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978