Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisku pasākumu saskaņošana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 dienu laikā  no pieteikuma saņemšanas dienas
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Pašvaldībai. Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski vai portālā www.latvija.lv. Iesniedzot iesniegumu klātienē, pasākuma organizatoram ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), bet juridiskās personas pārstāvim — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegums, lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, iesniedzams ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma.
Jautājumu gadījumā vērsties pie Toma Upnera, toms.upners@valmiera.lv, tel.26582825.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Valmieras novada Kocēnu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Matīšu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Mazsalacas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Naukšēnu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Rūjienas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Valmieras novada pašvaldības e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu komisija izskata iesniegumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas un pieņem  attiecīgu motivētu lēmumu — izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz 5 darbdienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai. Lēmumu un atļauju publiska pasākuma rīkošanai var saņemt klātienē vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus