Nodokļu atvieglojumi saskaņā ar starptautisko līgumu nosacījumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu atvieglojumu piemērošanai nodokļu maksātājs aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kura var piemērot starptautiskajā līgumā noteiktos nodokļu atvieglojumus un kura ir rezidents  starptautiskā līguma izpratnē.
Termiņš:
Apliecību – iesniegumu apstiprina mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļu maksātājam jāaizpilda noteiktās formas iesnieguma veidlapa atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2001. noteikumiem Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi".
Ienākuma izmaksātājs, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam apstiprināšanai “Apliecību – iesniegumu”.  
Ienākuma izmaksātājs - fiziskā persona - ir tiesīga “Apliecību – iesniegumu” iesniegt klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā vai nosūtīt to pa pastu.  

Latvijas rezidents atvieglojumu piemērošanai var izmantot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotu noteikta parauga rezidences apliecību.
Ja persona nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, tā klātienē iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā  rezidenta apliecības saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apliecību-iesniegumu apstiprina mēneša laikā pēc to saņemšanas vai sniedz atteikumu apstiprināt apliecību, nosūtot paziņojumu VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Ja persona nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, paziņojumu nosūta pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978