Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai LR nepilsonis; ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir kurš ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
Lēmumu par ziņu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu attiecīgā pašvaldības iestāde pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. klātienē jāuzrāda pase, personas apliecība (eID) vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments
    • pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara
    • juridiskai personai – pārstāvja pilnvarojums
3. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls);
4. pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus.

Lai iegūtu informāciju par savā īpašumā deklarētajām personām, jāautentificējas ar internetbankas starpniecību portālā www.latvija.lv un jāizvēlas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu  “Manā īpašumā deklarētās personas”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Valmieras novada Kocēnu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Matīšu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Mazsalacas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Naukšēnu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Rūjienas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: apc@valmierasnovads.lv, tel.64207144
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klientu konsultants deklarētās dzīvesvietas jautājumos lēmumu pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniedzējs lēmumu saņem iesniegumā norādītajā kanālā (e-adresē, pa pastu vai klātienē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus