Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājam, lai saņemtu nepieciešamo nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums, tādējādi saņemot atbalstu finansiālo problēmu risināšanai, lai turpmāk varētu samaksāt nodokļus pilnā apmērā likumā noteiktajā termiņā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
VID pieņem lēmumu piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu vai atteikt piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID aicina nodokļu maksātājus atbildīgi izturēties pret aprēķināto nodokļu nomaksu un apzināties tiesiskās sekas, kas iestājas, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un pilnā apmērā neveicot nodokļu samaksu valsts budžetā.
Ja pirms vai tūlīt pēc nodokļu samaksas termiņa iestāšanās ir zināms, ka būs  grūtības pilnā apmērā veikt maksājumus atbilstoši deklarācijai, vai vēl nav iestājies samaksas termiņš nodokļu administrācijas pieņemtajā lēmumā aprēķinātajiem maksājumiem, aicinām savlaikus vērsties ar iesniegumu VID, lai izmantotu visas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā paredzētās iespējas nodokļu samaksas termiņa pagarināšanai, un lūgt sadalīt termiņos vai atlikt aprēķināto nodokļu maksājumu samaksu.

Motivētu iesniegumu aizpilda, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesnieguma formu, sagatavo VID ieteiktā formā vai brīvā formā. Ja iesniegumu gatavo brīvā formā, tajā obligāti norāda šādu informāciju:
- nodokļu maksātāja – fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (saimnieciskās darbības veicējiem reģistrācijas kods) vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas kods;
- kontaktinformācija, kā sazināties ar nodokļu maksātāju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
- detalizēts pamatojums (motivācija), kādēļ nepieciešams samaksas termiņa pagarinājums;
- likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta daļa un punkts, saskaņā ar kuru lūdz samaksas termiņa pagarinājumu;
- nodoklis, kuram lūdz samaksas termiņa pagarinājumu,  uz cik ilgu laiku,  līdz kuram datumam tiks veikti ikmēneša  maksājumi termiņa pagarinājuma (ja tāds tiks piešķirts) periodā.
Nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana termiņos) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
Iesniegumu ar papildus pievienojamo informāciju un dokumentiem iesniedz VID, izmantojot VID EDS, klātienē vai nosūta e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) vai pa pastu.

Savukārt, ja termiņa kavējums radies Covid-19 krīzes rezultātā, nodokļu maksātāji var lūgt sadalīt vai atlikt nodokļu maksājumus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī lūgt piešķirt termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.
Iesniegumu iesniedz izmantojot  VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesnieguma formu, pieejama
EDS sadaļā “Dokumenti” - ”Iesniegumi” - “Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (Covid-19)”.
Plašāka informācija pieejama VID mājas lapā www. vid.gov.lv. sadaļā Covid -19 - Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana.
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek nosūtīts VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), ja pieprasītājs ir EDS lietotājs, ja pieprasītājs nav EDS lietotājs, tad uz deklarēto dzīvesvietas vai juridisko adresi vai uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978