Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājam, lai saņemtu nepieciešamo nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums, tādējādi saņemot atbalstu finansiālo problēmu risināšanai, lai turpmāk varētu samaksāt nodokļus pilnā apmērā likumā noteiktajā termiņā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
VID pieņem lēmumu piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu vai atteikt piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Septiņu dienu laikā  nodokļu maksātājs lēmumu var apstrīdēt rakstveidā VID ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot VID, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Uzziņas par pakalpojumu
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.12.2020