Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļās līdz divām nedēļām.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona, dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu.

Dzimšanas un laulības apliecību izsniedz personai, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz personu, kura to pieprasa, bet šī persona pierāda savu tiesisko ieinteresētību, tai izsniedz izziņu vai reģistra ieraksta kopiju.

Tiesības iepazīties ar miršanas reģistra ierakstu un pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekiem. Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju , ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
Pasts Pasts
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojumu apmaksa
Valsts nodeva: Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – EUR 7.- .
Pašvaldības nodeva: Civilstāvokļa reģistrācijas fakta apliecinošas izziņas sagatavošana – EUR 1.40.
Nodevu var samaksāt skaidrā naudā Naukšēnu novada pašvaldībā vai Ķoņu pagasta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
3. solis / Pakalpojumu saņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa ievada un aktualizē reģistra ierakstu vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  informācijas sistēmā, un atkārtoti izsniedz pieprasīto dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā