Tautības ierakstu maiņa (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tautības ierakstu mainīt persona ir tiesīga vienu reizi pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.
Termiņš:
Tautības ieraksta maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, dzimtsarakstu nodaļai iesniedz iesniegumu personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
Iesniegumam pievieno:
• tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;
• izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1. grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem,- izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai ( otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „latvietis”.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Par tautības ieraksta maiņu pieteicējam dzimtsarakstu nodaļā jāsamaksā valsts nodeva 71,14 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt tautības ierakstu Administratīvā likuma noteiktajā kārtībā.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums tiek nosūtīts gan pieteicējam ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto  adresi, gan Dzimtsarakstu nodaļai, kura mēneša laikā veic papildinājums/izmaiņas attiecīgajos reģistros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā