Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrācija (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Miršanas faktu reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā paziņojuma saņemšanas dienā.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura paziņo par miršanas faktu, dzimtsarakstu nodaļā uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
- ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni
- mirušās personas personu apliecinošs(-ši) dokuments(i).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc miršanas fakta reģistrācijas tiek izsniegta miršanas apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā