Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas fakta reģistrācija (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota (rakstveidā) persona. Ja bērna vecāki ir laulībā, reģistrēt jaundzimušo var arī viens no vecākiem, līdzi ņemot visus nepieciešamos dokumentus. Reģistrējot bērnu ar paternitātes atdzīšanu, dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Ja abi vecāki ir laulībā, tad nodaļā ierodas abi vai viens no vecākiem, līdzi ņemot šādus dokumentus:
Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu - jāiesniedz oriģināls;
Vecāku personu apliecinoši dokumenti - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība);
Vecāku laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls;
2. Ja vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem un jāiesniedz:
Paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) –oriģināls;
Bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums vai dzimtsarakstu nodaļai adresēts iesniegums, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums - jāiesniedz oriģināls, ja bērna mātes laulība nav šķirta jeb no laulības šķiršanas  spēkā stāšanās dienas nav vēl pagājušas 306 dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas tiek izsniegta dzimšanas apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā