Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
5 darba dienu laikā, ja pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības; 20 darba dienu laikā, ja pašvaldība piekritusi izmantot pirmpirkuma tiesības.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īpašuma pārdevējam vai pircējam personīgi vai ar pasta starpniecību jāvēršas pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu un nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, vai oriģinālu, sūtot iesniegumu pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste Anda Saliņa, anda.salina@valmiera.lv, 64207143, 25415232
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja pašvaldībai nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās  pašvaldību funkcijas, pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma kopijas saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Ja pašvaldībai nekustamais īpašums nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus