Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
5 darba dienu laikā, ja pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības; 20 darba dienu laikā, ja pašvaldība piekritusi izmantot pirmpirkuma tiesības.
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īpašuma pārdevējam vai pircējam jāiesniedz pašvaldībā iesniegums un nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, vai oriģināls, sūtot iesniegumu pa pastu.

JŪSU IEVĒRĪBAI! Izmantojot E-pakalpojumu iestādes mājaslapā "Atteikšanās no nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām" (skatīt kontaktu sadaļā) vai nosūtot elektroniski parakstīu iesniegumu iestādes e-pastā, pievienotajam līgumam jābūt abu atsavināšanas procesā iesaistīto pušu elektroniski parakstītam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
VPVKAC
Valmieras novada Kocēnu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Matīšu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Mazsalacas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Naukšēnu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Rūjienas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste Anda Grīviņa, anda.grivina@valmiera.lv, 64207143, 25415232
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja pašvaldībai nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās  pašvaldību funkcijas, pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma kopijas saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Ja pašvaldībai nekustamais īpašums nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus