Algas nodokļa grāmatiņa
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Algas nodokļa grāmatiņa ir ieraksts VID informācijas sistēmā uz kura pamata darba devējs piemēro neapliekamo minimumu un noteiktos nodokļa atvieglojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir jebkura fiziskā persona, Latvijas Republikas rezidents
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personām, kam nav piešķirta Algas nodokļu grāmatiņa, ir jāpieslēdzas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), un pašām tā jāaktivizē, sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa” nospiežot pogu “Atvērt” un pēc tam “Saņemt Algas nodokļu grāmatiņu”.
Algas nodokļa grāmatiņa ir jāiesniedz personas galvenajā ienākumu gūšanas vietā. Ja personai ir divas darba vietas, viņa Algas nodokļa grāmatiņu var iesniegt tikai vienā no tām.
EDS, izmantojot elektroniskās grāmatiņas funkcionalitāti, iespējams:
• pieprasīt elektronisko grāmatiņu, ja tāda nav izsniegta;
• aplūkot elektroniskās grāmatiņas saturu;
• iesniegt elektronisko grāmatiņu galvenajā ienākumu gūšanas vietā (tostarp paziņot darba devējam vai citai institūcijai elektroniskās grāmatiņas sensitīvo informāciju par invaliditāti, politiski represētās personas statusu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu);
• izņemt elektronisko grāmatiņu no galvenās ienākumu gūšanas vietas;
• paziņot par personas ņemšanu apgādībā;
• paziņot par personas apgādības pārtraukšanu/anulēšanu;
• iesniegt papildu ziņas par apgādībā esošām personām;
• izdrukāt elektronisko grāmatiņu.

Ja VID rīcībā nav informācijas, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem vai nodokļa papildu atvieglojumiem, maksātājs iesniedz VID informāciju, kas pamato nodokļa atvieglojumu vai nodokļa papildu atvieglojumu piemērošanu. Šos dokumentus nodokļa maksātājs iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID EDS.  Atverot VID EDS sadaļu “Sagatavot dokumentu” un izvēloties – “No veidlapas”. Pēc tam dokumentu grupā “Citi” atver “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”, kur varēs pievienot skenētu dokumentu un aizpildīt komentāru aili.
Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu dokumentu var nosūtīt arī uz VID oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.
Minētos dokumentus var iesniegt VID arī papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā, pirms tam VID darbiniekam uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
Fiziskajām personām, kurām nav iespējams izmantot EDS, VID klientu apkalpošanas vietās (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti") ir nodrošināta iespēja saņemt elektroniskās grāmatiņas un tajā esošās informācijas izdruku no VID informācijas sistēmas.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...