Muitas maksājumu atmaksa vai novirzīšana
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Pārmaksāto muitas maksājumu, t.sk. kļūdaini ieskaitītos atmaksā vai novirza citu nodokļu maksājumu parādu segšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk- VID) iesniedz iesniegumu brīvā formā – Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (https://eds.vid.gov.lv/login/ – Dokumenti – No veidlapas – Informācija VID Muitas pārvaldei), e-pastā (ar drošu elektronisko parakstu) MP.lietvediba@vid.gov.lv, pa pastu vai klātienē.
VID veic pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto, pamatotības izvērtēšanu, atmaksu vai novirzīšanu citu nodokļu maksājumu parādu segšanai.
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID pieņem lēmumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Ja nodokļu administrācija pieņem lēmumu par maksājumu atmaksāšanu vai novirzīšanu, pārskaitījumu veic 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Lēmumu nodokļu maksātājs saņem VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ja ir EDS lietotājs, ja nav EDS lietotājs, tad to nosūta uz deklarēto dzīvesvietas vai juridisko adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978