Nedzīvojamo telpu noma ( Gulbenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nedzīvojamo telpu iznomāšana Gulbenes novada pašvaldībai piederošām ēkām un telpām. Persona raksta iesniegumu par konkrēto telpu nomu un atkarībā no norādītā telpu lietošanas mērķa, tiek pieņemts domes sēdes lēmums par telpu iznomāšanas kārtību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Lēmuma pieņemšana līdz 30 dienām
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona raksta iesniegumu brīvā formā ar lūgumu iznomāt konkrētas telpas, norādot telpu lietošanas mērķi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Beļavas pagasta pārvalde
Daukstu pagasta pārvalde
Druvienas pagasta pārvalde
Galgauskas pagasta pārvalde
Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Parādīt visus...
E-pasts dome@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits E-ADRESE
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Atkarībā no telpu iznomāšanas mērķa,  tiek pieņemts domes sēdes lēmums atbilstoši normatīvo aktu prasībām: slēgt telpu nomas līgumu vai rīkot telpu nomas izsoli. Ja tiek rīkota telpu nomas izsole, tad domes mājas lapā tiek publicēta informācija par izsoles norises kārtību un nomas līguma projekts (vismaz 5 darba dienas pirms izsoles dienas). Pretendenti līdz noteiktajam termiņam piesakās uz izsoli un noteiktajā dienā un laikā piedalās izsolē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja telpu nomas izsole netiek rīkota, pēc lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts telpu nomas līgums starp deleģēto pārvaldi un nomas pieprasītāju.
Ja tiek rīkota telpu nomas izsole ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc izsoles tiek noslēgts telpu nomas līgums starp deleģēto pārvaldi un nomas tiesību pretendentu, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Beļavas pagasta pārvalde
Daukstu pagasta pārvalde
Druvienas pagasta pārvalde
Galgauskas pagasta pārvalde
Gulbenes pilsētas pārvalde
Parādīt visus...