Nedzīvojamo telpu noma ( Gulbenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nedzīvojamo telpu iznomāšana Gulbenes novada pašvaldībai piederošām ēkām un telpām. Persona raksta iesniegumu par konkrēto telpu nomu un atkarībā no norādītā telpu lietošanas mērķa, tiek pieņemts domes sēdes lēmums par telpu iznomāšanas kārtību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Lēmuma pieņemšana līdz 30 dienām
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Neiznomā pretendentiem,  ar kuriem pēdējā gada laikā  ir vienpusēji izbeigts cits nomas līgums par līguma nosacījumu nepildīšanu vai stājies spēkā tiesas nolēmums.
Normatīvie akti
Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 97; 01.06.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Gulbenes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.01.2022