Adoptētāja statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Adopcija, Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā.
Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palīdzību nepieciešamo darbību veikšanai bērna adopcijas procesā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Ne mazāk kā 6 mēnešu laikā.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu var iesniegt klātienē (uzrādot personas apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti ); juridiska persona ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību vai portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Pēc tam notiek adopcijai iesniegto dokumentu pārbaude un ģimenes izpēte, izvērtējot adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, noskaidrojot adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtējot adoptētāja materiālo, psihisko stāvokli u.c. veida piemērotību adopcijai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras bāriņtiesa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par
- personas atzīšanu par adoptētāju;
- brāļu/māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;  
- bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
- pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
- adopcijas atbilstību bērna interesēm un lēmumu par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi, bērna adopciju uz ārvalstīm
var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras bāriņtiesa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki