Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu reģistrēšana un noņemšana no uzskaites
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Nodokļu maksātāju lietojamo kases aparātu, kases sitēmu, specializēto ierīču vai iekārtu reģistrēšana vai noņemšana no uzskaites saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” nodrošina Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk-VID).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu vai atsāktu tās lietošanu, lietotājs, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumu Nr.96, 34.1. un 92.3. apakšpunktā minēto informāciju, kas norādīta kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas tehniskajā pasē. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas lietotājs papildus iesniedz informāciju par apkalpojošo dienestu, ar kuru ir noslēgts apkalpošanas līgums.

Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanu vismaz uz 15 dienām, lietotājs 15 dienu laikā paziņo par to VID.

Lietotājam reģistrētos kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas iespējams noņemt no VID vienotās datubāzes (reģistra) uzskaites atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 129.17 1.punktā noteiktajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze