Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu reģistrēšana un noņemšana no uzskaites
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Nodokļu maksātāju lietojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sitēmu, specializēto ierīču vai iekārtu reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) vienotajā datu bāzē (reģistrā) vai izslēgšana no VID vienotās datu bāzes (reģistra) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.96).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu VID vienotajā datu bāzē (reģistrā) uz nodokļu maksātāja vārda, nodokļu maksātājs vēršas pie apkalpojošā dienesta, kas apkalpo konkrētas elektroniskās ierīces un iekārtas modeli (modifikāciju), lai veiktu to uzstādīšanu.
Pēc elektroniskās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas nodokļu maksātājs triju darbdienu laikā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) apstiprina apkalpojošā dienesta iesniegto informāciju par tās uzstādīšanu. Kases aparāts, hibrīda kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta uzskatāma par reģistrētu VID uz nodokļu maksātāja vārda pēc tam, kad nodokļu maksātājs apstiprinājis apkalpojošā dienesta iesniegto informāciju par tās uzstādīšanu.

Pieņemot lēmumu par kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu izslēgšanu no VID vienotās datu bāzes (reģistra), nodokļu maksātājs triju darbdienu laikā izsauc apkalpojošo dienestu Ministru kabineta noteikumu Nr.96 109. punktā minēto darbību veikšanai un pēc to veikšanas triju darbdienu laikā VID EDS apstiprina apkalpojošā dienesta iesniegto informāciju par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšanu.

Nodokļu maksātāja reģistrēto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu no VID vienotās datu bāzes (reģistra) VID var izslēgt atsevišķos gadījumos atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.96 129.17  1.1.apakšpunktā noteiktajam.

Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanu vismaz uz 30 dienām nodokļu maksātājs triju darbdienu laikā iesniedz VID EDS informāciju par fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrēto Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, bet pirms lietošanas atsākšanas – fiskālās atmiņas vai energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
E-pasts vid@vid.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze