Pašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma(Rucavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas iegūt nomas tiesības uz Rucavas novada pašvaldībai piederošām nedzīvojamām telpām (ēkām) iesniedz Rucavas novada pašvaldībā iesniegumu. Nedzīvojamo telpu nomas tiesības tiek noteiktas izsolē saskaņā ar izsoles noteikumos ietverto izsoles kārtību un procedūru, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumus. Pēc izsoles nomas tiesību ieguvējs paraksta nomas līgumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viens mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• Iesniegums
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dome
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Apstrādes solis
Pašvaldības  īpašuma daļa (zeme, nedzīvojamās telpas), kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai, tiek iznomātas  iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.
     Pakalpojuma saņemšana sastāv no divām daļām:
• lēmuma pieņemšana Rucavas novada domē (ne ilgāk kā 22 darba dienas)
• līguma slēgšana (ne ilgāk kā 22 dienas)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dome
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma rezultāts ir līgums par pašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu nomu vai Rucavas novada domes lēmums par nomas atteikumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dome
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki