Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu reģistrēšana un izslēgšana no reģistra
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājam ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpojošam dienestam, lai varētu veikt kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
15 darbdienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētu apkalpojošo dienestu un iekļautu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu VID vienotajā datubāzē (reģistrā), VID jāiesniedz:
- iesniegumu par iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā);
- spēkā esošu līgumu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem;
- izglītības dokumentu, kas izsniegts apkalpojošā dienesta atbildīgajai personai;
- apliecinājumu par apkalpojošā dienesta ieviestās nodokļu risku vadības atbilstību prasībām, kas noteiktas noteikumos par Padziļinātās sadarbības programmas darbību;
- informāciju par apkalpojamiem kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētām ierīcēm un iekārtām;
- ja apkalpojošais dienests nav VID vienotajā datubāzē (reģistrā) iekļauta kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas vai specializētās ierīces un iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, – apkalpojošā dienesta (kas ir konkrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas vai specializētās ierīces un iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis) izsniegtu atļauju apkalpojošam dienestam apkalpot šīs ierīces vai iekārtas;
- atbilstošu telpu īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu vai tā kopiju;
- dokumentus, kas apliecina atbilstoša tehniskā nodrošinājuma esību, lai kvalitatīvi veiktu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu vai modifikāciju apkalpošanu, vai to kopijas;
- apliecinājumu, ka apkalpojošais dienests profesionālās darbības rezultātā iegūto informāciju neizpaudīs trešajām personām, izņemot VID.
Dokumentus iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Apkalpojošo dienestu izslēdz no VID vienotās datubāzes (reģistra), atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 129.17 2.punktā noteiktajam.”
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apkalpojošo dienestu un to apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus vai modifikācijas, kā arī attiecīgās izmaiņas uzskata par reģistrētām Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) ar dienu, kad paziņots lēmums.
Lēmumu par apkalpojošo dienestu un to apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) reģistrēšanu un attiecīgu izmaiņu veikšanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) Valsts ieņēmumu dienests paziņo savā tīmekļvietnē.
Informācija par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu apkalpojošiem dienestiem ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID publiskojamo datu bāze