Pabalsts veselības aprūpei (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Naukšēnu novadā deklarētās personas var saņemt šādus pabalstus veselības aprūpei:
• personas kurām noteikta I, II un III invaliditātes grupa vai noteikta atbilstība trūcīgas, vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, atmaksu no izlietotās summas par medikamentu iegādi vai ārstēšanos ambulatori un/vai stacionāri, nepārsniedzot 85,00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi) gadā uz vienu pieaugušu personu un 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro un 00 centi) gadā bērnam;
• pensionāri un/vai personas ar noteiktu invaliditāti pēc insulta, kuru ienākumi uz vienu personu mājsaimniecībā nepārsniedz 60% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī, saņem atmaksu par medicīniskās rehabilitācijas vai medicīniskās aprūpes saņemšanu stacionārā, nepārsniedzot 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro un 00 centi) gadā uz vienu personu;
• klients, kuram ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, saņem atmaksu 50% apmērā no izlietotās summas par zobu protezēšanu nepārsniedzot 85,00 EUR (astoņdesmit pieci euro 00 centi) gadā.
• klients, kuram ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, saņem atmaksu 50% apmērā no izlietotās summas par briļļu iegādi nepārsniedzot 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi) gadā.
• pabalstu veselības aprūpei par iepriekšējā gada decembra mēnesi var pieprasīt, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus Dienestā līdz nākošā kalendārā gada 31.martam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
• trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas),
• personas, kurām noteikta I,II,III invaliditātes grupa
• pensionāri pēc insulta.
Termiņš:
tekošais gads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1