Pabalsts veselības aprūpei (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Naukšēnu novadā deklarētās personas var saņemt šādus pabalstus veselības aprūpei:
• personas kurām noteikta I, II un III invaliditātes grupa vai noteikta atbilstība trūcīgas, vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, atmaksu no izlietotās summas par medikamentu iegādi vai ārstēšanos ambulatori un/vai stacionāri, nepārsniedzot 85,00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi) gadā uz vienu pieaugušu personu un 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro un 00 centi) gadā bērnam;
• pensionāri un/vai personas ar noteiktu invaliditāti pēc insulta, kuru ienākumi uz vienu personu mājsaimniecībā nepārsniedz 60% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī, saņem atmaksu par medicīniskās rehabilitācijas vai medicīniskās aprūpes saņemšanu stacionārā, nepārsniedzot 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro un 00 centi) gadā uz vienu personu;
• klients, kuram ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, saņem atmaksu 50% apmērā no izlietotās summas par zobu protezēšanu nepārsniedzot 85,00 EUR (astoņdesmit pieci euro 00 centi) gadā.
• klients, kuram ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, saņem atmaksu 50% apmērā no izlietotās summas par briļļu iegādi nepārsniedzot 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi) gadā.
• pabalstu veselības aprūpei par iepriekšējā gada decembra mēnesi var pieprasīt, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus Dienestā līdz nākošā kalendārā gada 31.martam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
• trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas),
• personas, kurām noteikta I,II,III invaliditātes grupa
• pensionāri pēc insulta.
Termiņš:
tekošais gads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Dienesta lēmumu var apstrīdēt Naukšēnu novada pašvaldības domē.
Naukšēnu novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Pabalstu veselības aprūpei par iepriekšējā gada decembra mēnesi var pieprasīt, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus Dienestā līdz nākošā kalendārā gada 31.martam.
Normatīvie akti
Par sociālo drošību
(Saeima; likumi; 0; 05.10.1995)
Par sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novada pašvaldībā
(Naukšēnu novada dome; saistošie noteikumi; 11; 01.03.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Naukšēnu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.12.2018