Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras dzīvesvietu ir deklarējušas Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Termiņš:
Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, noskaidrojot sekas, kas radušās krīzes situācijas rezultātā.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz iesniegumu Dienestā, informē  par izveidojušos krīzes situāciju, norādot nepieciešamo pabalsta apmēru un krīzes situācijas pamatojumu;
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, noskaidrojot sekas, kas radušās krīzes situācijas rezultātā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni