Pabalsts izglītības veicināšanai (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu mācību piederumu iegādei vispārizglītojošā izglītības iestādē vai profesionālā izglītības iestādē uzsākot jauno mācību gadu ir audzēkņiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm.
Pabalsts  izglītības veicināšanai ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi) apmērā katram izglītojamajam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audzēkņi no trūcīgas ģimenes, daudzbērnu ģimenes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
No jūnija līdz septembra  beigām
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vecāki iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā no jūnija sākuma līdz septembra  beigām.
Nepieciešamības gadījumā uzrāda:
• Statusu apliecinošu izziņu,
• Izziņu no skolas
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojumu saņemšana
Pabalsts  izglītības veicināšanai ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi) apmērā katram izglītojamajam
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni