Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu ēdināšanai izglītības iestādēs piešķir  katram pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās skolas, profesionālā izglītības iestādē izglītojamajam no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, bērniem no daudzbērnu ģimenēm.
Pabalsts ēdināšanai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, kurš realizē ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā izglītības iestādē, atbilstoši Dienestā iesniegtajam rēķinam, bet nepārsniedzot 2.00 EUR ( divi euro un 00 centi) vienam izglītojamajam dienā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērni no trūcīgas ģimenes, daudzbērnu ģimenes.
Termiņš:
Tekošais  mācību gads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pabalsta pieprasīšana
Atbalsta saņemšanai klients Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, izziņu no skolas, izziņu par statusa noteikšanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus