Konsultācija par normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Klātienē, pa tālruni, rakstiski vai elektroniski sniegta atbilde par Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) esošo normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem, kā arī par VID informācijas sistēmu darbības un lietošanas jautājumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no konsultācijas veida.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 30 dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Konsultāciju par VID kompetences jautājumiem var saņemt:
• klātienē VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļa "Kontakti");
• telefoniski, zvanot uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 (zvanot no Latvijas) vai +371 67120000 (zvanot no ārvalstīm). Telefona sarunai piemēro sakaru operatora noteikto tarifu par zvanu uz stacionāro tālruni. Telefonsakaru operatori maksu par zvanu ietur no brīža, kad tiek piedāvāts izvēlēties sarunas valodu.
Ja VID klients vēlas saņemt personificētu konsultāciju, nepieciešams pieslēgties EDS, tās sākumlapā   jāizvēlas lauks “Kods telefoniskai identificēšanai”, jānospiež poga “Skatīt” un logrīkā attēlotais unikālais četru simbolu kods, piemēram, “01AB”, jānosauc VID darbiniekam.
Konsultācijas par vispārējiem jautājumiem, piemēram, par piemērojamām nodokļu likmēm, deklarāciju iesniegšanas kārtību, VID darba laikiem u. tml., VID klientiem sniedz bez identificēšanas;
• elektroniski, uzdodot jautājumu:
- VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, izmantojot sadaļu “Sarakste ar VID”;
-  nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.
• pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
Telefons 67120000
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Konsultācija tiek saņemta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Klātienē VID klientu apkalpošanas vietās (skatīt www.vid.gov.lv sadaļa 'Kontakti").
Elektroniski:
• VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
• uz pakalpojuma saņēmēja norādīto  e-pasta adresi.
Pa pastu uz pakalpojuma saņēmēja norādīto  adresi.
Telefoniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
Telefons 67120000