Dzīvnieku kapsētas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai dzīvnieku kapsēta varētu uzsākt darbību, tās valdītājam kapsēta jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai dzīvnieku kapsētu reģistrētu PVD, dzīvnieku kapsētas valdītājs attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda informāciju:

1) par dzīvnieku kapsētas valdītāju:
- juridiskajām personām un komersantiem – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
- pašvaldībām – nosaukumu un juridisko adresi;
- biedrībām un nodibinājumiem – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
- fiziskajām personām – vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
- tālruņa un faksa numuru, elektroniskā pasta adresi;
2) dzīvnieku kapsētas nosaukumu (ja ir) un dzīvnieku kapsētas atrašanās vietas adresi;
3) lūgumu izsniegt dzīvnieku kapsētas reģistrācijas apliecību, ja dzīvnieku kapsētas valdītājs vēlas to saņemt.

Dzīvnieku kapsētas reģistrācija PVD ir bezmaksas. reģistrācijas apliecības sagatavošana - Eur 2,50

Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-adrese
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...