Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana un projektu apstiprināšana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi:
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību;
- nosacījumu par zemes ierīcības projekta izstrādi sagatavošana;
- prasību noteikšana grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;
- prasību noteikšana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu konkretizēšanai;
- prasību noteikšana piekļūšanas iespēju virszemes un apakšzemes komunikācijām projektēšanai;
- valsts un vietējās pašvaldības institūciju un personu noteikšana, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risisnājumi skar to intereses;
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu (t.sk. par nekustamā īpašuma objektu pievienošanu citam nekustamajam īpašumam; par kopīpašuma sadali);
- informācijas sniegšana par zemes ierīcības projektiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums, kam pievieno:

- īpašnieka izsniegtu pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
- grafisku pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;
- zemes ierīcības projekts, ja tas ir izstrādāts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldība, juris.zarins@valmierasnovads.lv, 64210681
Darba laiki
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
Zemes ierīcības speciāliste Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna, Jercēnu pagastā Daiga Pētersone
Zemes ierīkotāja Brenguļu, Mazsalacas pagastā, Mazsalacas pilsēta, Plāņu, Ramatas pagasts, Sedas pilsētā Kristiāna Buldure
Zemes ierīkotāja Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Trikātas, Valmieras, Vecates pagastā Baiba Daneviča
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bezmaksas pakalpojuma saņemšana 30 kalendāro dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus