Statistiska no Fizisko personu reģistra
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums dod iespēju jebkurai personai uz motivēta pieprasījuma pamata pieprasīt un saņemt statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra. Statistika tiek gatavota izmantojot programmatūru, kuras izstrādei ir nepieciešamas īpašas datu sagatavošanas metodes pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem datu atlases kritērijiem.

Valsts nodeva: 5,00 euro par vienu lapaspusi (MK Nr.485 2.8.p.), vai PMLP maksas pakalpojums (MK Nr.562 2.p.) par programmatūras izstrādi (1 cilvēkstunda 80,00 euro statistikas sagatavošanai pēc norādītajiem kritērijiem).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Termiņš tiek noteikts atbilstoši pieprasīto statistisko datu sagatavošanai nepieciešamo metožu un atlases kritēriju izpildei.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt attālināti pa pastu vai elektroniski. Pieprasījumu var nosūtīt jebkurai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai. Statistisko informāciju sniedz arī uz noslēgtas vienošanās pamata (deklarēto personu skaits adresē īpašuma apsaimniekotājam). Statistiskas informācijas sagatavošanas termiņš un samaksas apmērs tiek noteikts pēc pieprasīto statistisko datu sagatavošanai nepieciešamo metožu un atlases kritēriju noteikšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-adrese
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Statistikas datus, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, nosūta pieprasītājam pa pastu vai elektroniski.
Par informācijas nosūtīšanu pa pastu būs jāveic PMLP maksas pakalpojuma un VAS "Latvijas Pasts" izdevumu maksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-adrese
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija: