Jaunas Novietnes ( Objekta) reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Novietne ( Objekts) – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus un kura veido vienu epidemioloģisko vienību. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieka pienākums ir reģistrēt novietni.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Pēc Novietnes kartītes un  maksājuma saņemšanas, tiek reģistrēta jauna Novietne Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmā. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jaunu Novietni var reģistrēt / Autorizējoties  www.ldc.gov.lv/Vienotā pieteikšanās sistēmā/ Sadaļā Iesniegumi, pievienojot aizpildītu  Novietnes  kartīti              
( Iesniegums Nr.5)
2. Fiziskas personas var reģistrēt  jaunu  Novietni  - LDC mobilajā lietotnē  E-LDC
3.  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs,  jaunu novietni  var reģistrēt tiešsaistē  Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Pasts Jaunas novietnes  ( Objekta) reģistrācija
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Pakalpojumu var pieprasīt Zemkopības ministrijas Elektroniskajā pieteikumu sistēmā (ZM EPS) sadaļā "Citu iestāžu e -pakalpojumi"
Lietotājam jābūt reģistrētam ZM vienotajā klientu reģistrā( tikai LAD klienti).
Citi elektroniski kanāli Mobilo lietotni “e-LDC”.Notikumus ar lauksaimniecības dzīvniekiem ir  viegli paziņot arī Jūsu tālrunī. Mobilā lietotne darbojas arī interneta bezsaistes režīmā, t.i., ievadītie notikumi tiks uzkrāti viedierīcē un pēc savienojuma ar internetu Jums tie būs tikai jānosūta datu bāzei.
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus