Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

1) fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
2) paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums;
3) tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

- tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šāda informācija par katru tirdzniecības dalībnieku:
        * fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
        * fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;

saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
- saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste Evija Stračinska, evija.stracinska@valmiera.lv, 64228430, 25618630
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Valmieras novada pašvaldības e-adrese
2. solis / Maksājuma veikšana
UZMANĪBU! Saskaņā ar 25.03.2021. grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.304 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību ir atcelta līdz 31.12.2021.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauja tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta piecu darbdienu laikā
Maksājumi: Skatīt maksājumus