Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un tā īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu.

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī 2023. gadā vienam skolēnam, kurš apgūst vispārējās vai speciālās izglītības programmu – 85,16 eiro.
Līdzfinansējuma apmērs apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2023. gada 9. februārī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors pieņem viena mēneša laikā, par to rakstiski informējot bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Piesakoties pašvaldības atbalsta saņemšanai, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldībai adresētu iesniegumu.

UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, varat pieteikt pakalpojumu, izmantojot e-formu. Izvēloties "Rakstīt", adresāta meklētājā ierakstiet “Valmieras novada pašvaldība”, izvēlieties attiecīgo veidlapu logā `Izvēlieties veidlapu`, aizpildiet to, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz iestādes e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada Izglītības pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pašvaldības izpilddirektors pieņem viena mēneša laikā, par to rakstiski informējot bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad bērna likumīgais pārstāvis Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts trīspusējais līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus