Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un tā īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu.

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs 2023. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam – 291,17 eiro;
bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 184,62 eiro.
Līdzfinansējuma apmērs ir apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2023. gada 9. februārī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Viens mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atbalstu, izglītojamā likumīgais pārstāvis pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu.

UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, varat pieteikt pakalpojumu, izmantojot e-formu. Izvēloties "Rakstīt", adresāta meklētājā ierakstiet “Valmieras novada pašvaldība”, izvēlieties attiecīgo veidlapu logā `Izvēlieties veidlapu`, aizpildiet to, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz iestādes e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

Par pieņemto lēmumu pašvaldība rakstiski informē izglītojamā likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

Pašvaldības atbalsts tiek izmaksāts privātai izglītības iestādei, pamatojoties uz līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp pašvaldību, privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumīgo pārstāvi.

Lai pamatotu atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un izglītojamā likumīgo pārstāvi, pašvaldībā iesniedz:

- izmaksu tāmi atbilstoši privātās izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

- apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde.

Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka, kā noteiktais pašvaldības atbalsts, atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā, kas noslēgts starp pašvaldību, privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumīgo pārstāvi.

Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad izglītojamā likumīgais pārstāvis pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Pašvaldība atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus