Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un tā īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu.

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs 2023. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam – 291,17 eiro;
bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 184,62 eiro.
Līdzfinansējuma apmērs ir apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2023. gada 9. februārī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Viens mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments