Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana 1.klasē (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pēc lēmuma pieņemšanas Valmieras novada Izglītības pārvalde nosūta vecākiem izziņu par vietas piešķiršanu iestādē.
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klasē notiek kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1.marta līdz 30.aprīlim.
Gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi, vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki) noteikumos noteiktā kārtībā piesaka bērnu pamatizglītības apguvei iestādes 1.klasē, aizpildot pieteikumu, ko iesniedz Valmieras novada pašvaldībā.
Ja bērns vēl neuzsāks mācības 1.klasē, pieteikumam jāpievieno ģimenes ārsta atzinums (medicīniskā izziņa 026/u) vai psihologa atzinums.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada Izglītības pārvaldes e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada Izglītības pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas Valmieras novada Izglītības pārvalde nosūta vecākiem izziņu par vietas piešķiršanu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus