Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
• Bērna uzvārda, vārda vai tautības ieraksts, ja vecāki nevar vienoties.
• Domstarpību izšķiršana starp vecākiem bērna aizgādības jautājumos, izņemot par bērna dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes kārtību un aizgādības tiesībām (atsevišķas aizgādības nodibināšana vai aizgādības tiesību atņemšanu).
• Bērna un vecāku/aizbildņa domstarpību izšķiršana.
• Aizbildņa un vecāku domstarpību izšķiršana
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu var iesniegt klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), elektroniski,  ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību vai portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras bāriņtiesa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu. Ierobežotas pieejamības informācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus