Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumu:
- saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai;
- viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
- aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
- paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
- citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Atzinums tiek pieņemts pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas  un izvērtēšanas, ģimenes izpētes. Atzinumu nosūta tiesai pa pastu vai iesniegts tiesā. Ierobežotas pieejamības informācija.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasījumu, kas adresēts Valmieras bāriņtiesai var iesniegt  tiesa.  Pa e-pastu nosūtītam ipieprasījumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Ierobežotas pieejamības infgormācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras bāriņtiesa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas bāriņtiesas pasta adrese
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atzinumu nosūta tiesai elektroniski, pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus