Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (pansionāts "Valmiera", SAC "Lode") (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām ir tiesīgas saņemt:
pensijas vecuma personas, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu;
pilngadīgas personas ar invaliditāti, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmums par pakalpojuma nodrošināšanu tiek pieņemts pēc pilnas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 138; 05.04.2019)
Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 338; 01.07.2017)
Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā
(Valmieras novada dome; saistošie noteikumi; 18; 01.01.2022)
Pansionāta "Valmiera" pakalpojumu cenrādis
(Valmieras novada dome; lēmumi; 578; 01.03.2022)
Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Sociālās aprūpes centrā “Lode”
(Valmieras novada pašvaldības dome; lēmumi; 421; 01.07.2022)
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 17.11.2022