Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Informācijas un konsultāciju sniegšana iedzīvotājiem par Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klientam ir iespēja saņemt informāciju par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības sportā, mūzikā un mākslā, interešu izglītības pieejamību Rīgā, pašvaldības iestāžu organizētām un pašvaldības līdzfinansētām bērnu un jauniešu nometnēm, pašvaldībā organizētiem kultūras pasākumiem, pašvaldības kultūras iestāžu un amatierkolektīvu darbību; par darbu ar jaunatni; sporta un fizisko aktivitāšu pieejamību; sabiedrības integrāciju.
Klients ierodas klātienē, piezvana pa tālruni, iesūta savu jautājumu e-pastā vai pa pastu un uzdod sev interesējošos jautājumus, nepieciešamības gadījumā tiek piedāvāta attiecīgā speciālista konsultācija.
Pamatinformācija (kontakti, izvietojums pilsētā, darba laiks, īstenotās izglītības programmas, skolu mikrorajoni u.c.) par departamentu un tā padotībā esošajām iestādēm: pirmsskolām, skolām, sporta skolām, sporta bāzēm, mūzikas un mākslas skolām, interešu izglītības iestādēm, brīvā laika pavadīšanas centriem, kultūras centriem, muzejiem un Rīgas Centrālo bibliotēku pieejama tīmekļvietnē https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167026816
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts iksd@riga.lv
Pasts Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +37167026816
Cits RD IKSD kontakti
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients var iegūt informāciju par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem ierodoties klātienē, piezvanot pa tālruni, iesūtot savu jautājumu e-pastā vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167026816
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts iksd@riga.lv
Pasts Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +37167026816