Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Valmieras pilsēta)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa sagatavo nepieciešamos dokumentus par vārda, uzvārda  ieraksta maiņu un kopā ar pavadvēstuli nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam atļaujas vai atteikuma saņemšanai.
Iesniegumu var iesniegt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu iestādē, neatkarīgi no personas deklarētās dzīves vietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.
Ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu iesniedz tās aizgādnis.
Klātienē Dzimtsarakstu nodaļā:
- jāuzrāda pieteicēja personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
- jāaizpilda iesniegums iesniedz uz Ministru kabineta noteiktās veidlapas, pievienojot fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm).
- jāpievieno likumā noteiktos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tel. 642 25313
dzimtsaraksti@valmiera.lv
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
Valsts nodeva: EUR 71.14; maksājumu var veikt ar bankas norēķinu karti vai skaidrā naudā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietu izskata un lēmumu pieņem Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Lēmumu pa pastu izsūta iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus